Повернутися до звичайного режиму

Дергачівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу

№ 1 "Калинка" Дергачівської міської ради

Харківської області

ЗВІТ КЕРІВНИКА

перед громадськістю за 2021 рік

Шановні батьки, колеги, всі присутні!

Як керівник бюджетної організації я щороку за традицією звітую перед громадськістю про роботу закладу за 2020 рік, а точніше, за 2020-2021 навчальний рік.

Як ви всі добре знаєте, рік дуже непростий через карантинні обмеження. Але ми працювали стабільно, на карантин не закривалися, тому що суворо дотримувались карантинних вимог. Стабільна робота - це вже є досягненням при нинішніх умовах.

Оскільки наш заклад є освітнім, то і розпочати хочу зі звіту про методичну роботу закладу за 2020-2021 навчальний рік

Дергачівський ЗДО № 1 "Калинка" у 2020-2021 навчальному році налічував 6 груп (117 дітей), з них 5 груп повного дня, 1 - короткотривала. Із груп повного дня 2 групи компенсуючого типу - логопедичні, за віковим складом – середня та старша. Освітню роботу здійснювали 15 педагогів. Серед них - директор, вихователь-методист, музичні керівники, вчителі-логопеди, практичний психолог, інструктор з фізкультури та вихователі.

Робота атестаційної комісії у 2020-2021 навчальному році була плідною та результативною: атестацію пройшли 5 педагогів, попередньо підвищили кваліфікацію в КЗ «Харківська академія неперервної освіти». Підвищили кваліфікаційну категорію:

Беспала А.О., вихователь, – встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»;

Галімова Ю.О., вихователь, – встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»;

Дробот В.М., вчитель-логопед, - встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

Корнієнко Т.М., вихователь, – встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»;

Шаповал Н.В., музичний керівник, відповідає раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Станом на травень 2021 року якісний склад педагогічного колективу можна підсумувати таблицею:

Посади Всьогопедагогів Звищоюосвітою З базовою освітою Вищакатегорія І категорія ІІ категорія спеціаліст Педагогічнезвання Примітки
Практичні психологи 1 1 1
Вихователі ЗДО 7 5 2 1 2 2
Вихователі - методисти ЗДО 1 1 1 1
Музичнікерівники 2 2 1 1 1
Керівникигуртків 1 1 1
Вчителі-логопеди 2 2 1 1
Інструктор з фізкультури 1 1 1
Всього 15 13 2 3 3 5 2 2

Чинні освітні програми, якими керувалися педагоги у 2020-2021 навчальному році

Базовий компонент дошкільної освіти педагоги реалізували через зміст інваріантної та варіативної складової.

Інваріантна складова здійснюється за програмами:

- «Дитина»: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту В.О. Огнев'юк; авт.кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко (та ін.); Міністерство освіти і науки України, Київ, 2020.

- "Впевнений старт": Освітня програма для дітей молодшого дошкільного віку[Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук]; За заг. наук. ред. Т. О. Піроженко. – К. :Українськаакадеміядитин­ства, 2020.

Хочу подякувати вихователів та батьків групи «Дзвіночок» за оперативність у придбанні методичного комплексу «Впевнений старт» для своїх дітей уже на середню групу. Підсумки року довели ефективність та результативність роботи за даною програмою.

Програми і посібники для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби:

- «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей із ФФНМ: програмно-методичний комплекс» Ю.В.Рібцун, 2014, «Мандрівець»;

- "Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення", Рібцун Ю. В., 2012, «Мандрівець».

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.

Педагоги під керівництвом вихователя-методиста Шаповал Н.В. в 2020 році опрацьовували нову редакцію БКДО.

Завдання науково-методичної роботи в Дергачівському ЗДО №1 «Калинка», над якими ми працювали у2020 - 2021 навчальному році

1.Формування базових якостей особистості дитини-дошкільника через засвоєння різних життєво необхідних компетенцій відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

2.Вдосконалення роботи щодо реалізації завдань національно-патріотичного виховання дітей засобами художньо-естетичного розвитку (зображувального, музичного, літературного та театралізованого мистецтва).

3. Поглиблення просвітницької роботи з формування екологічної культури та системи цінностей вихованців та їх батьків, орієнтованих на збереження природи та здоров’я людини, мотивації до здорового способу життя.

4. Вивчення та впровадження сучасної системи внутрішнього моніторингу за якістю освітнього процесу та розвитку конкретної дитини.

Відповідно до проблемних завдань були розроблені теми педагогічних рад та низка різних форм методичної роботи з педагогами, а саме:

Педрада у вересні 2020 - «Напрямки науково-методичної роботи ЗДО в 2020-2021 навчальному році»

- Підведення підсумків проведення літньої оздоровчої кампанії.

- Організація освітньої роботи в ЗДО в 2020-2021 н.р: Інструктивно-методичні рекомендації

- Затвердження річного плану ЗДО на 2020-2021н.р.

- Науково-методичне забезпечення освітнього процесу в ЗДО:

- програмне забезпечення освітнього процесу;

- затвердження форм планування роботи з дітьми та моделей організації освітнього процесу;

- погодження графіка курсової перепідготовки на 2021 рік

- Підведенняпідсумківогляду - конкурсу щодопідготовкигрупЗДО до нового навчального року.

Педрада у листопаді 2020 року – «Формування почуття національної самосвідомості та любові до рідної землі у дітей дошкільного віку засобами мистецтва».

- Вплив мистецтва на виховання патріотичних почуттів (педагогічний парламент)

- Інтеграція видів художньої діяльності дітей у вихованні патріотичних почуттів (круглий стіл)

- Оцінка рівня знань педагогів щодо формування знань дошкільників про види мистецтва та жанри живопису і музики (педагогічний ринг)

- Введення в життя дітей малих жанрів українського фольклору з метою підвищення мовленнєвої активності (методичний конструктор).

- Аналіз роботи педагогів ЗДО з художньо-естетичного розвитку дошкільників засобами українського мистецтва (довідка)

- Виставка «Мистецька Україна» (худ.зобр.твориукр.майстрів)

Педрада у березні 2021 року – «Формування базових якостей особистості дитини в умовах ЗДО (науково-методичний лекторій)»

- Реалізація завдань Базового компоненту щодо розвитку і виховання особистості дошкільника.

- Спостережливість як підґрунтя формування базових якостей дитини.

- Компоненти моделі розвитку самостійності дітей дошкільного віку.

- Особливості розвитку та формування відповідальності у дітей старшого дошкільного віку.

- Становлення та формування чуйності як базової якості в різних видах діяльності.

- Результати моніторингових досліджень рівнів сформованості базових якостей у старших дошкільників.

- Фотовиставка «Наш садочок - це Злагоди віночок»

Педрада у травні 2021 року – «Організаційно-педагогічна робота в літній оздоровчий період 2021»

- Аналізроботипедагогічногоколлективущодовиконаннязавданьрічного плану за 2020-21н.р.

- Рівень засвоєння дітьми програми «Впевнений старт», «Дитина» (результати моніторингу в старшій групі «Колобок» та старшій групі «Сонечко»)

- Готовність дітей старшого віку до школи (інформація за результатами психолого-педагогічного обстеження дітей

- План освітньо-виховної та фізкультурно-оздоровчої роботи на літній оздоровчий період.

Всі заплановані питання були ретельно підготовлені та розглянуті. Колективні перегляди за темами педрад збагатили досвідом вихователів, були для всіх корисними:

- «Осінь в творах українських художників» (Беспала А.О., група «Барвінок»)

- «Дарунки Осені» (натюрморти Катерини Білокур чи ін..)

- «Українські музичні інструменти в творах художників»

- «Котики-воркотики» (В.Рекуненко «Дощик накрапає»)

- «спостережливість»

- «самостійність»

- «відповідальність»

- «чуйність»

В процесі вивчення роботи адміністрацією було встановлено, що вихователі кожної вікової групи ЗДО відповідально ставляться до збагачення методичних та наочних матеріалів природно-екологічного напрямку, створення відповідного еколого-розвивального простору. В поточному році збагатилася методична база посібниками:

- комплекти ілюстративного матеріалу за темами: «Птахи», «Комахи», «Дикі тварини», «Хатні тварини», «Квіти», «Дерева», «Все про воду», «Червона книга України» та ін..

- дитяча художня та пізнавальна література;

- настінне оформлення групи за порами року;

- настінні календарі погоди, природи за порами року;

- відео та аудіотека (мультфільми природно-екологічної спрямованості, науково-пізнавальні відео для дітей, звуки природи, голоси птахів та тварин)

- дидактичні ігри «Зоологічне лото», «Склади квітку», «Хто де живе», «Хто чим харчується» тощо;

- картотека хороводних та рухливих ігор (відповідна атрибутика в наявності)

Відносно новою складовою еколого-розвивального середовища дошкільного закладу є лабораторія. Вона створюється для розвитку у дітей пізнавального інтересу, інтересу до дослідницької діяльності та сприяє формуванню у них наукового світогляду.

В середніх групах («Сонечко», «Колобок»), в старших («Дзвіночок», «Барвінок») створені мобільні «міні-лабораторії» для експериментально-дослідницької діяльності дітей: є майже все необхідне обладнання для її організації: лупи, стаканчики, ємкості, трубочки, лійки, матеріали для фільтрування, дзеркальця, магніти - тобто всі безпечні матеріали, за допомогою яких діти шляхом експериментування та проведення дослідів пізнають таємниці живої та неживої природи.

Експериментально-дослідницька діяльність планується вихователями і здійснюється систематично. В кожній віковій групі створена картотека дослідів за різними темами, використовується добірка дослідів методкабінету.

Поряд із еколого-розвивальним середовищем групових кімнат вихователі досить широко використовують відповідне середовище, створене на ділянці дитячого садка.

Ділянка закладу дошкільної освіти – найважливіша складова еколого-розвивального середовища для безпосереднього спілкування з природою, особливо в умовах міста. На території дитячого садка – багате розмаїття дерев, кущів, різновидів трав, квітників, які завдяки своїй привабливості й розмаїттю здійснюють емоційний вплив на дітей, сприяють виникненню естетичних переживань, викликають подив, збуджують інтерес до їх пізнання. Багате природне середовище ділянки закладу дозволяє педагогам ознайомлювати вихованців із сезонними явищами і змінами у житті представників рослинного і тваринного світу, неживих об’єктів природи, організовувати тривалі спостереження за ростом рослин і поведінкою комах, птахів.

Екологічна стежина – обов’язковий компонент еколого-розвивального предметного середовища в ЗДО, необхідна умова ефективної реалізації екологічної освіти.

Педагоги кожної вікової групи розробили маршрути - екологічні стежки з метою формування у дитини емоційно-ціннісного ставлення до природи, виховання екологічно грамотної поведінки в природному довкіллі. Екостежина поділена на природничо-дослідницькі символічні модулі: «Калинова родина», «Вишнева сімейка», «Алея духмяних ароматів», «Квіткові фантазії», «Фруктове асорті» (садок), «Диво-велетні» (дуб, липа).

Творчо підійшли до зображення наочно маршрутів в різні пори року вихователь групи «Дзвіночок» - Пащенко С.В., групи «Барвінок» - Беспала А.О. та Март’янова С.О., групи «Колобок» - Плешкан О.О., групи «Сонечко» - Єсько Н.В.Маршрути екостежини дають змогу проводити екскурсії, комплексні заняття, екологічні ігри, дослідницьку і природоохоронну діяльність, доступну дошкільникам.

Вивчення перспективного та календарного планування вихователів показало, що формування у вихованців дитячого садка екологічної компетентності засобами еколого-розвивального середовища здійснюється на емоційно-діяльнісній основі і передбачає використання вихователями цілого арсеналу форм і методів роботи, які формують досвід емоційно-чуттєвого сприймання природи, збуджують інтерес до її пізнання, активізують мислення дітей, стимулюють до пошуку еколого доцільних форм взаємодії з довкіллям.

Серед них: систематичні спостереження за природою, бесіди, читання художньої літератури, казок природничого змісту, використання фольклорного матеріалу, перегляд мультфільмів, науково-пізнавальних фільмів на природничу тематику, проведення дидактичних ігор, ігор-подорожей, ігор з природним матеріалом (піском, глиною, плодами і насінням, листям, водою, камінням тощо).

Поряд із традиційними методами і формами роботи з дітьми в умовах еколого-розвивального середовища педагоги використовують й інноваційні технології. Зокрема, значного поширення набула проєктна технологія. Кожен проєкт в ЗДО №1 «Калинка» – яскравий, самобутній досвід пізнання і взаємодії дитини з природою через експериментально-дослідницьку, інтелектуальну, трудову, природоохоронну, художньо-творчу, ігрову діяльність. Всі проекти ретельно плануються вихователями, створюється методичне, інформаційне й матеріальне їх оснащення. І лише після цього педагоги реалізують екологічні проекти з дітьми. Зокрема, у роботі з дошкільниками мають місце такі екологічні проекти:

- «Пошуково-дослідницька діяльність за творами В. Сухомлинського» (вихователь Пащенко С.В., «Дзвіночок» 6-й рік),

- «Птахи – наші друзі»( вихователь Плешкан О.О., «Колобок» 5-й рік);

- « Чистота довкола нас»(вихователь Беспала А.О., «Барвінок», 6-й рік);

- «Збережемо ялинку» (вихователь Март’янова С.О., «Барвінок», 6-й рік)

- «Вода – це життя» (вихователь Молотко Л.Є., «Сонечко», 5-й рік)

- «Диво-морквина»(вихователь Оніщенко І.В., «Бджілка», 4-й рік)

До реалізації своїх проектів вихователі активно залучають батьків, а саме:

1.Проєкт «Збережемо ялинку» (вихователь Март’янова С.О., «Барвінок», 6-й рік) передбачає

- анкетування батьків «Ялинка у вашому домі»

- участь батьків у виставці новорічних композицій зі штучних ялинок;

- розробка пам’ятки для батьків ;

- інформаційний матеріал для батьків «Використання цілющих властивостей хвойних дерев»

2.Проєкт «Чистота довкола нас»(вихователь Беспала А.О., «Барвінок», 6-й рік);

- залучення батьків до спільної творчості з дітьми: виготовлення корисних речей з залишкового матеріалу.

- створення родинних авторських екологічних казок.

- проведення природоохоронної акції «Посади дерево»,«Годівничка», «Чисте подвір’я»

3.Проєкт «Птахи – наші друзі»( вихователь Плешкан О.О., «Колобок» 5-й рік);

- підібрати книги, енциклопедії, журнали про птахів;

- залучити батьків до виготовлення Червоної книги «Птахи нашого краю»;

- виготовити їстівні годівнички для птахів; шпаківні;

- підготувати фотоматеріал для виготовлення альбому «Піклуємося про птахів»;

- запропонувати батькам взяти участь у конкурсі творчих робіт «Моя улюблена пташка» (аплікація з ниток)

- майстер клас з випікання жайворонків з тіста

Вихователі активно використовують можливості IT – технологій: надають батькам відповідні консультації, надсилають відео ілюстративні поради, рекомендують електронні адреси сайтів з корисною інформацією на теми еколого- доцільної поведінки в природі як для батьків, так і для дітей.

Робота педагогічного колективу по формуванню екологічної свідомості дошкільників ведеться системно, творчо, стабільно. В кожній віковій групі створено просторове еколого-розвивальне середовища. Вихователі та інші спеціалісти ЗДО використовують цікаві методи та прийоми з формування екологічної свідомості та еколого-доцільної поведінки дошкільників. Для ефективності роботи стабільно збагачують матеріальну базу, поповнюючи дидактичний та наочно-демонстраційний матеріал. Планування освітнього процесу здійснюють системно, творчо. Використання проектного методу в роботі з екологічного виховання дітей сприяє залученню батьків до освітнього процесу, цілісному сприйняттю світу дітьми.

Дієвою формою організації роботи з формування в дітей навичок безпечної поведінки стали Тижні безпеки в дитячому садку, які проводяться двічі на рік: восени (жовтень-листопад) та навесні (травень). В конкретний день тижня педагоги планують освітню роботу, інтегруючи різні види діяльності з теми. Плануються заходи як по кожній віковій групі, так і загально садові, такі як спортивні розваги на тему пожежної безпеки, лялькові вистави - на тему «один вдома» чи інші, ігри-вправляння на майданчику з дорожнього руху, зустрічі на прогулянці з Лісовичком щодо небезпечних рослин та грибів, тренування – евакуація за сигналом «Пожежа!».

Система взаємодії з батьками

Просвітницька робота серед батьків завжди в пріоритеті, оскільки батьки є першочерговими учасниками педагогічного процесу. Зустрічі з батьками відбувається, як правило, тричі на рік, але через карантинні обмеження ми активізували роботу консультативного центру онлайн, теми визначали із врахуванням вікових особливостей дітей, актуальними потребами. Але очні зустрічі з батьками все таки ефективніші: педагоги практикують неординарні форми роботи з батьками, а саме: ігрові тренінги, практикуми, презентації, міні-конференції,активно використовують можливості ІКТ, відео та фото зйомку; залучають батьків до участі в спільних освітніх проектах, створенні розвивального середовища груп, виготовленні костюмів для свят та розваг.На батьківських зборах (загальних та групових) обговорювалися важливі питання:

- «ТворенняЛюдини»(батьківськапедагогікаВ.Сухомлинського)

- Цінністьранньогодитинства для розвиткуособистості.

- «Математика навколо нас»(практикум-гра)

- Разом малюємо – мовлення активізуємо (практикум для батьків)

- «Мультики: поєднуємо приємне з корисним»(гра-перевтілення)

- «Казки вберігаютьвідбіди»( тренінг-гра «правила безпеки в казці»)

- «Кулінарія – простір для дослідження»

- «Мистецтво виховувати в дитині доброту» (семінар-практикум для батьків)

Були проведені екологічні акції з батьками:

- «Посади дерево»

- «Годівничка для птахів»,

- «Екодизайн майданчиків»

Результати моніторингового обстеження рівня розвитку компетенцій дітей відповідно до програмних вимог.

У квітні-травні проводилися моніторингові дослідження рівня розвитку компетенцій дітей старшого дошкільного віку відповідно до програмних вимог. Наші випускники готові до подальшого шкільного життя. Це підтверджує довідка вихователя-методиста та висновки після проведення тестів практичного психолога.

Стан здоров’я вихованців КЗ Дергачівський ЗДО №1 «Калинка»

(аналіз захворюваності за 2020 рік)

Зменшення захворюваності дітей є одним із найважливіших питань в організації роботи закладу дошкільної освіти. Аби вчасно здійснити профілактику захворювань, медична сестра аналізує захворюваність дітей протягом навчального року. Цьогорічні результати:

Рік К-стьдітей Д/д в рік Щоденнащільність Пропущено днів Випадкизахворюв Проп 1 дит Сер.
всього хв кар
2020 117 14187 79 8259 700 - 70 6

Медична робота в ЗДО ведеться згідно плану роботи медичного кабінету на рік. В закладі здійснюються профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, за фізичним розвитком дітей, за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил.

Персонал закладу дошкільної освіти проходить обов'язкові медичні огляди відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за N 639/6927. У кожного працівника є особова медична книжка. В зв’язку зі змінами через медичну реформу змінилися умови проходження медичних оглядів. Сестра медична старша оперативно реагує на зміни, готує документи, інформує працівників.

Особливістю роботи закладу у 2021 році є збереження карантину протягом тривалого часу. Суворе дотримання карантинних вимог до утримання приміщень, до дітей, батьків, працівників забезпечило безперебійну роботу цілий рік.

Результати організації медичного обслуговування

та раціонального харчування

Медичний кабінет оснащений вагами і ростоміром для проведення антропометрії. Відповідно до графіку проводяться антропометричні виміри дітей. Через особливості нашого закладу для зручності проведення даної роботи у 2020 році придбані мобільні ваги та ростомір. Придбано також у поточному році дитячі носилки, ширму, навісна тумба для лікарських засобів. Кабінет забезпечений необхідними ліками для надання першої допомоги. Оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно переліку, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 30 серпня 2005 року N 432/496, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за N 1091/11371, хоча і не на 100%.

Повноцінне та якісне харчування є невід'ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в ЗДО ведеться відповідно інструкції з організації харчування дітей в дошкільному навчальному затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року N 242/329, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за N 661/10941, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 року N 298/227, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05 травня 2006 року за N 523/12397, та постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах". В закладі діти одержують 3-разове харчування. Дієтсестрою складається меню-розкладка, з урахуванням двотижневого перспективного меню. Здійснюється систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування.Готуючи страви, кухарі дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування надходять із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи.

Середній показник вживання дітьми основних продуктів протягом 2020 року складає – 96%.

Підсумки адміністративно-господарської роботи, оцінка матеріально-технічних та медико-соціальних умов перебування дітей у закладі,

дотримання вимог охорони праці

Питанням охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки надавалась постійна увага відповідно до Законів України «Про освіту», «Про охорону праці» та з метою створення безпечних умов праці та контролю за дотриманням правил пожежної безпеки всіма працівниками. Була призначена відповідальною за роботу з охорони праці вихователь-методист Шаповал Н.В.; відповідальною за роботу з електро- та пожежної безпеки в ЗДО завгосп Л.В.Осіченко; відповідальною особою від громадськості за роботу з охорони праці Гончаренко Л.М., помічник вихователя. В їх компетенцію входило:

- контролювати дотримання правилз охорони праці всіма працівниками закладу;

- організовувати і контролювати впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці у дошкільному навчальному закладі;

- забезпечити роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для працівників ЗДО та погоджувати їх зі службою охорони праці та подавати на затвердження директору. Забезпечити інструкціями всіх працівників закладу;

- брати участь у розробці розділу з охорони праці колективного договору;

- здійснювати контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, навчально-наочних посібників, що використовуються під час освітнього процесу відповідно до чинних типових переліків;

- брати участь в організації та проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;

- проводити освітню роботу з дітьми по формуванню безпечної поведінки та недопущення пустощів дітей з сірниками, електричними приладами (згідно річного плану);

- проведити бесіди з батьками вихованців про дотримання правил пожежної безпеки в побуті;

- інструктувати обслуговуючий персонал про безпечну експлуатацію електрообладнання.

Згідно плану проведені також інструктажі з безпеки життєдіяльності: «Інструкція з організації охорони життя та здоров’я дітей у дошкільних закладах», «Підбір та використання іграшок для дітей дошкільного віку в ЗДО».

Комісія з харчування постійно моніторила питання відповідності організації харчування дітей у ЗДО вимогам НАССРу, про що свідчать складені протоколи.

Адміністративно-господарська робота у закладі здійснювалась згідно річного плану роботи. У 2020 році капітальних ремонтів не заплановано, через об’єктивні причини (не були закладені кошти в новий бюджет). Підготовка котельні до опалювального сезону здійснювалася власними силами, а саме:

- проведені необхідні ремонтно–профілактичні роботи внутрішньої системи опалення;

- проведено гідравлічне випробування систем опалення;

- призначені відповідальні за утримання внутрішніх систем опалення, які пройшли відповідне навчання.

У 2021 році для потреб дитсадка придбано за бюджетні кошти на суму 30107 грн, а саме:

- фасадна фарба для фарбування паркану з вулиці 1 Травня (власними силами);

- контейнери для сипучих продуктів;

- пісок для заміни в дитячих пісочницях;

- вогнегасники (на заміну старих, що не пройшли випробування);

- предмети першої необхідності для функціонування закладу в умовах карантину

(миючі, чистячі засоби, дезінфектори, паперові рушники, серветки, тощо).

За позабюджетні кошти та власними силами відремонтована пральня, другий кабінет логопеда. Придбано:

- шафа для чистої білизни;

- шафа для брудної білизни;

- термометри, гігрометри в холодильник, продуктову комору (відповідно вимог НАССР).

Активну участь у зміцненні матеріально-технічної бази закладу взяли батьки, за що вам велика подяка. Звіт батьківського активу по групах:

Група «Барвінок»

- Дитячі меблі для сюжетно-рольової гри «Кухня» - 4500 грн

- Демонстраційна дошка – 1000 грн

- Поповнення іграшкового фонду – 1000 грн

Група «Бджілка»

- Дитячі меблі для сюжетно-рольової гри «Кухня» - 4500 грн

- Придбання телевізору SMART-TV – 5000 грн

- Поповнення іграшкового фонду – 1000 грн

- Ремонт туалетної кімнати заплановано на серпень

Група «Дзвіночок»

- Придбання комплекту «Впевнений старт» для середньої групи – 7000 грн

- Поповнення іграшкового фонду – 1000 грн

Група «Колобок»

- Придбання телевізору SMART-TV – 7000 грн

- Поповнення іграшкового фонду – 1000 грн

Група «Сонечко»

- Дитячі меблі для сюжетно-рольової гри «Кухня» - 4500 грн

- Поповнення іграшкового фонду – 1000 грн

Всього надано благодійну допомогу для зміцнення матеріально-технічної бази закладу орієнтовно на суму 38500 грн.

Для забезпечення задовільних матеріально-технічних та комфортних медико-соціальних умов перебування дітей у закладі постійно здійснювався контроль за відвідуванням, за створенням розвивального життєвого простору в кожній віковій групі, за належним санітарним станом приміщень та території, проводилась профілактична робота по запобіганню кишкових та інших інфекцій, забезпечувався благоустрій та озеленення території ЗДО. Заклад був укомплектований кадрами на 100%, хоча і за рахунок додаткового навантаження на працюючих робітників.

Кiлькiсть переглядiв: 27