ДЕРГАЧІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №1 «КАЛИНКА» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юридична адреса закладу: місто Дергачі, вулиця 1 Травня, 27

тел.: 0576330081, E-mail: dnz-kalinka@ukr.net

Основні відомості про ДНЗ:

Тип навчального закладу за Статутом: Дергачівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Калинка» комбінованого типу – з групами загального розвитку та компенсуючого типу (спеціальна – логопедична для дітей з вадами мовлення).

Пріоритетний напрямок: гуманітарний

Мова навчання: українська

Діяльність груп: у 2017-2018 навчальному році у Дергачівському ДНЗ № 1 «Калинка» функціонуватиме 6 груп :

І молодша - для дітей третього року життя;

ІІ молодша – для дітей четвертого року життя;

середня – для дітей п’ятого року життя;

старша загального розвитку – для дітей шостого року життя;

старша логопедична – для дітей шостого року життя з вадами мовлення;

короткотривала - для дітей четвертого-шостого року життя.

Режим роботи ДНЗ:

І молодша - 12 годин;

ІІ молодша – 10,5 годин;

середня –10,5 годин;

старша загального розвитку – 10,5 годин;

старша логопедична – 10,5 годин;

короткотривала – 6 годин.

Колектив налічує 31 особу, з них 15 педагогів, серед яких вихователі, вчителі-логопеди, музичні керівники, інструктори з фізкультури, практичний психолог. Завідувач Дробот Валентина Миколаївна очолює заклад з 1992 року.

Якісний склад педагогічного колективу:

з повною вищою освітою – 14;

базова вища - 1;

-«спеціаліст вищої категорії» - 1;

-«спеціаліст першої категорії» - 4;

-«спеціаліст другої категорії» - 3;

-«спеціаліст» - 4.

В основу навчально-виховного процесу покладено Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, який грунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", інших нормативних актах у галузі дитинства.

Базовий компонент дошкільної освіти реалізується через зміст інваріантної та варіативної складової:

Інваріантна складова здійснюється за

- «Дитина»: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту В.О. Огнев'юк; авт.кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко (та ін.); Мін. осв. і науки України, Київ, 2016.

- «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із ФФНМ: програмно-методичний комплекс» Ю.В.Рібцун, 2014, «Мандрівець».

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності. У 2017-2018навчальному році буде організовано роботу таких гуртків:

1. «Світ гри з LEGO» /"LEGO світ на піску". Регіональна програма,

схвалена КП "Харківська академія неперервної освіти"

(протокол від 29.05.2014 № 2), 2014;

2. "Вчимося жити разом", Парціальна програма з розвитку

соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6–7 років "Вчимося житиразом"

3. Граючись вчимося. Англійська мова. Програма для дітей

старшого дошкільного віку, методичні рекомендації

(Гунько С., Гусак Л., Лещенко З. Лист ІІТЗО від 29.06.2011

№ 1.4/18-Г-494)

4. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності

дітей дошкільного віку «Про себе треба знати,

про себе треба дбати» Л.В.Лохвицька 2014 рік

видавництво «Мандрівець»

4. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності

дітей дошкільного віку «Про себе треба знати,

про себе треба дбати» Л.В.Лохвицька 2014 рік

видавництво «Мандрівець»

5. "Театралізована діяльність" / за парціальною програмою з

організації театралізованої діяльності в ДНЗ "Грайлик",

Тернопіль: Мандрівець, 2014

Гурткова робота проводиться після денного сну. Тривалість проведення гурткової роботи – 15, 20, 25 хвилин залежно від віку дітей.

Матеріали інших парціальних програм - («Грайлик». Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.);

· «Скарбниця моралі». Програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. Л.В. Лохвицька);

· «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт.: Малашевська І. А., Демидова С. К.);

- реалізуватимуться через інтеграцію у різні види діяльності.

ЗАВДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ в закладі на 2017 – 2018навчальний рік

1.Формування у дошкільників соціально значущих компетентностей засобами гри.

2. Сприяння становленню мовної особистості дитини в ДНЗ та в родині.

3. Формування базових якостей особистості дитини як гідного громадянина України.

Кiлькiсть переглядiв: 809