ДЕРГАЧІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №1 «КАЛИНКА» ДЕРГАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юридична адреса закладу: місто Дергачі, вулиця 1 Травня, 27

тел.: 0576330081, E-mail: dnz-kalinka@ukr.net

Основні відомості про ЗДО:

Тип навчального закладу за Статутом: Дергачівський заклад дошкільної освіти комбінованого типу № 1 «Калинка» – з групами загального розвитку та компенсуючого типу (спеціальна – логопедична для дітей з вадами мовлення,інклюзивна).

Пріоритетний напрямок: гуманітарний

Мова навчання: українська

Діяльність груп: у 2021-2022навчальному році у Дергачівському ЗДО № 1 «Калинка» функціонує 6 груп :

І молодша -загального розвитку для дітей третього року життя;

ІІ молодша – загального розвитку для дітей четвертого року життя;

середня –загального розвитку з інклюзивною формою навчання для дітей п’ятого року життя ;

середня логопедична – для дітей шостого року життя з вадами мовлення;

старша логопедична – для дітей шостого року життя з вадами мовлення;

короткотривала - загального розвитку з інклюзивною формою навчання для дітей четвертого-шостого року життя.

Режим роботи ЗДО:

І молодша - 10,5 годин;

ІІ молодша – 12 годин;

середня –10,5 годин;

середня -10.5 годин;

старша логопедична – 10,5 годин;

короткотривала – 6 годин.

Колектив налічує 34 особи, з них 16 педагогів, серед яких вихователі, вчителі-логопеди, музичні керівники, інструктори з фізкультури, практичний психолог. Директор Дробот Валентина Миколаївна очолює заклад з 1992 року.

Якісний склад педагогічного колективу:

з повною вищою освітою – 15;

-«спеціаліст вищої категорії» - 4;

-«спеціаліст першої категорії» - 3;

-«спеціаліст другої категорії» - 6;

-«спеціаліст» - 2.

В основу навчально-виховного процесу покладено Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, який грунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", інших нормативних актах у галузі дитинства.

Базовий компонент дошкільної освіти реалізується через зміст інваріантної та варіативної складової:

Інваріантна складова здійснюється за

- «Дитина»: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту В.О. Огнев'юк; авт.кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко (та ін.); Мін. осв. і науки України, Київ, 2016.

- «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із ФФНМ: програмно-методичний комплекс» Ю.В.Рібцун, 2014, «Мандрівець».

-"Впевнений старт"освітня програма для дітей середнього дошкільного віку Т.Піроженко,2020

-"Казкова фізкультура" М.М. Єфименко,2019

ЗАВДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ в закладі на 2021 – 2022навчальний рік

1.Продовження методичної роботи із вдосконалення системи внутрішнього моніторингу за якістю освітнього процесу та розвитку конкретної дитини.

2. Поглиблення взаємодії дошкільної установи з батьками вихованців з питань формування здоров`язбережувальної компетентності дошкільників.

3. Вдосконалення освітньої роботи з формування мовної особистості дитини на національно-патріотичних засадах, використовуючи інноваційні технології з мовленнєвого розвитку.

4.Забеспечення умов щодо якісного інклюзивного виховання, розвитку дітей з ООП та їх успішної інтеграції в соціальний простір ЗДО.

Кiлькiсть переглядiв: 859