Підсумок анкетування вихователів

Дергачівського ЗДО №1 «Калинка»

Мета: визначення факторів, що впливають на рівень ІКТ- компетентності

Кількість педагогів 14

Дата анкетування 22.02.21

А. Причини, що заважають використовувати ІКТ:

1. Немає комп’ютера вдома. - 0

2. Немає комп’ютора на робочому місці. +++++++++ 9 / 62,3%

3. Є комп’ютер, але немає принтера, проектора чи телевізора. + ++ 3/ 21,4%

4. Не володію потрібними навичками роботи з комп’ютором. - 0

5. Не володію навичками роботи з іншими гаджетами ( флешка, ТВ-інтернет, ноутбук) - 0

6. Не бачу ефективності в освітній діяльності. - 0

7. Великі затрати часу при підготовці. + 1/ 7,14%

8. Інші причини+ + 2/ 14,3%

2. Причини, які б змотивували вас використовувати ІКТ в освітньому процесі:

1.. Примус адміністрації. - 0

2. Власне бажання бути ІКТ- компетентним педагогом.+ ++++++++++++++ 14/ 100%

3. Курси ІКТ-грамотності.+ 1 /7,14%

4. Ефективність роботиколег із впровадження ІКТ. ++++++++++ 10 71,4%

5. Матеріальний зиск. - 0

6. Вимоги до атестації.+++ 3/ 21,4%

7.Самоосвітня діяльність.+++++ 5/ 35,7%

8. Майстер-класи, семінари. ++++ 4 /2,8%

ВИСНОВКИ:

1.Основною причиною, що заважає використовувати ІКТ в освітньому процесі, 62, 3% педагогів вказали на відсутність технічних пристроїв в групах, а саме: компьютора, або ноутбука, кольорового принтера. Це ускладнює дотримання вимог БКДО, освітніх програм до якості освітнього процесу в закладі.

2. Головною мотивацією педагогів щодо використання ІКТ в навчально-виховному процесі за 100%-підтвердження є «власне бажання бути ІКТ- компетентним педагогом.»

При цьому педагоги вказали форми підвищення ІКТ-компетентності:

- Курси ІКТ-грамотності;

- Вивчення досвіду колег із ефективного впровадження ІКТ;

- Майстер-класи, семінари.

Дергачівський ЗДО №1 «Калинка»

Підсумковий аналіз діагностування старших дошкільників

за рівнем сформованості базових якостей особистості

( на 1 квітня 2021)

№№ Назва групи Базові якості особистості Рівні сформованості базових якостей
високий в/серед. середній низький
«СОНЕЧКО» Спостережливість 19% 50% 27,6% 3,4%
Допитливість 21,7% 24,3% 54% -
Відповідальність 26% 27% 47% -
Самостійність 26% 35% 39% -
Міжособистісна злагода 30,4% 45,7% 19,6% 4,3%
Справедливість 31% 38% 29% 2%
Чуйність 24% 41% 35% -
Партнерство 45,6% 42,4% 12% -
Шанобливість 64% 29,5% 6,5% -
Креативність 17,4% 34,7% 39% 8,9%
Середній показник: 30,5% 36,8% 30,8% 1,8%

Найвищі результати: шанобливість(64% в.),партнерство (45,6%-в.), міжособистісна злагода (30,4%.-в.)

Найнижчі результати: допитливість – 54%,відповідальність –47%, самостійність-39%

№№ Назва групи Базові якості особистості Рівні сформованості базових якостей
високий в/серед. Середній низький
«КОЛОБОК» Спостережливість 17% 50% 33% -
Допитливість 15% 45% 30% 10%
Відповідальність 16% 50% 20% 14%
Самостійність 60% 40% - -
Міжособистісна злагода 40% 30% 25% 5%
Справедливість 30% 30%% 30%% 10%
Чуйність 20% 60% 20% -
Партнерство 25% 50% 25% -
Шанобливість 15% 15% 60% 10%
Креативність 20% 20% 60% -
Середній показник: 25,8% 39% 30,3% 4.9%

Найвищий показник: самостійність- 60%,,міжособистісна злагода -40%, справедливість – 30%.

Найнижчий показник:шанобливість – 60%,середній рівень, креативність- 60% середній рівень.

Аналітична довідка

за результатами анкетування педагогів

Дергачівського ЗДО комбінованого типу №1 «Калинка»

«Готовність педагога до здійснення освітнього процесу.»

Анкетування педагогів проводилося методистом ЗДО Шаповал Н.В. у вересні 2020 р.

Завдання анкети : порівняти результати самооцінки педагога і оцінки адміністрації, вивести середній показник за напрямами:

1. Психологічна готовність (особисті якості вихователя)

2. Науково-теоретична готовність

3. Практична готовність

В анкетуванні приймали участь 13 педагогів:

Результати анкетування

Рівні готовності Напрями готовності педагогів
Психологічна % Науково-теоретична % Практична % Середній %
Високий 4 30,8 4 30.8 5 38.5 33.4
Достатній 6 46.1 7 53.8 7 53.8 51.2
Середній 2 15.4 1 7.7 - - 11.5
Низький 1 7.7 1 7.7 1 7.7 7.7
Всього: 13 учасників 100% 13 учасників 100% 13 учасників 100%

Підсумкова анкета самооцінки ІКТ – компетентності вихователя

(Дергачівський ЗДО №1 «Калинка» Дергачівської міської ради)

Кількість педагогів 14

Дата анкетування лютий 2021

Наявність комп’ютора вдома Так % Немає НІ %
Якщо вдома є комп'ютер, чи підключений він до мережі Internet 13 92,8 % 1 7,2%
1. Досконало вмієте використовувати можливості комп'ютера 3 21% 11 79%
2. Вмієте користуватися текстовим редактором Word (можете надрукувати текст, намалювати графік, таблицю, вставити картинку) 13 92,8% 1 7,2%
3. Вмієте користуватися графічним редактором Power Point (програма для створення презентацій) 12 85,7% 2 14,3%
4. Вмієте працювати з електронною таблицею Excel 4 28,5% 10 71,5 %
5. Використовуєте мережу Internet , вмієте знайти в ньому потрібну інформацію 13 92,8% 1 7,2%
6. Вмієте користуватися цифровим фотоапаратом і цифровою відеокамерою 13 92,8% 1 7,2%
7. Вмієте перенести інформацію із цифрового фотоапарата й цифрової відеокамери на комп'ютер 9 64,3% 5 35,7%

Проводив вивчення: методист Шаповал Н.В. / /

Дергачівський ЗДО №1 «Калинка»

Діагностування рівнів компетенції дітей старшого віку

( квітень-травень 2021)

(виконавці: вихователі групи «Сонечко» - Галімова Ю.О., Єсько Н.В.

вихователі групи «Колобок» - Плешкан О.О., Корнієнко Т.М.

методист –Шаповал Н.В.)

Соціально-комунікативна компетенція

Група «КОЛОБОК»(22 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 54,5%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 13,6%
Середній рівень ( сформовано посередньо) 31,9%
Низький рівень (сформовано мінімально) -

Група «СОНЕЧКО»(23 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 33%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 50%
Середній рівень ( сформовано посередньо) 12.5%
Низький рівень (сформовано мінімально) 4,5%

Особистісно-оцінна компетенція

Група «КОЛОБОК»(22 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 45,5%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 41%
Середній рівень ( сформовано посередньо) 13,5%
Низький рівень (сформовано мінімально) -

Група «СОНЕЧКО»(23 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 63%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 18,1%
Середній рівень ( сформовано посередньо) 13,6%
Низький рівень (сформовано мінімально) 4,3%

Ігрова компетенція

Група «КОЛОБОК»(22 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 14,2%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 62%
Середній рівень ( сформовано посередньо) 23,8%
Низький рівень (сформовано мінімально) -

Група «СОНЕЧКО»(23 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 47,8%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 30,4%
Середній рівень ( сформовано посередньо) 21,8%
Низький рівень (сформовано мінімально) -

Математична компетенція

Група «КОЛОБОК»(22 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 30%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 65%
Середній рівень ( сформовано посередньо) 5%
Низький рівень (сформовано мінімально) -

Група «СОНЕЧКО»(23 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 10%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 80%
Середній рівень ( сформовано посередньо) 10%
Низький рівень (сформовано мінімально) -

Предметно-практична компетенція

Група «КОЛОБОК»(22 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 100%
Достатній рівень (сформовано достатньо) -
Середній рівень ( сформовано посередньо) -
Низький рівень (сформовано мінімально) -

Група «СОНЕЧКО»(23 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 47,4%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 47,4%
Середній рівень ( сформовано посередньо) -
Низький рівень (сформовано мінімально) 5,2%

Родинно-побутова компетенція

Група «КОЛОБОК»(22 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 100%
Достатній рівень (сформовано достатньо) -
Середній рівень ( сформовано посередньо) -
Низький рівень (сформовано мінімально) -

Група «СОНЕЧКО»(23 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 35%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 60%
Середній рівень ( сформовано посередньо) 5%
Низький рівень (сформовано мінімально) -

Мовленнєва компетенція

Група «КОЛОБОК»(22 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 35%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 25%
Середній рівень ( сформовано посередньо) 35%
Низький рівень (сформовано мінімально) 5%

Група «СОНЕЧКО»(23 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 65.2%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 30,4%
Середній рівень ( сформовано посередньо) 4.4%
Низький рівень (сформовано мінімально) -

Здоров’я- збережувальна компетенція

Група «КОЛОБОК»(22 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 100%
Достатній рівень (сформовано достатньо) -
Середній рівень ( сформовано посередньо) -
Низький рівень (сформовано мінімально) -

Група «СОНЕЧКО»(23 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 71%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 29%
Середній рівень ( сформовано посередньо) -
Низький рівень (сформовано мінімально) -

Природничо-екологічна компетенція

Група «КОЛОБОК»(22 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 65%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 35%
Середній рівень ( сформовано посередньо) -
Низький рівень (сформовано мінімально) -

Група «СОНЕЧКО»(23 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 37%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 63%
Середній рівень ( сформовано посередньо) -
Низький рівень (сформовано мінімально) -

Сенсорно-пізнавальна компетенція

(методика «Четвертий зайвий»)

Група «КОЛОБОК»(22 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 65%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 30%
Середній рівень ( сформовано посередньо) 5%
Низький рівень (сформовано мінімально) -

Група «СОНЕЧКО»(23 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 82.4%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 11,8%
Середній рівень ( сформовано посередньо) -
Низький рівень (сформовано мінімально) 5,8%

(методика «Порівняй»)

Група «КОЛОБОК»(22 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 30%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 57%
Середній рівень ( сформовано посередньо) 3%
Низький рівень (сформовано мінімально) -

Група «СОНЕЧКО»(23 дитини)

Рівні компетенцій %
Високий рівень (сформована повною мірою) 23%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 11.8%
Середній рівень ( сформовано посередньо) 11.8%
Низький рівень (сформовано мінімально) 53%

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ СТАРШОГО ВІКУ

Узагальнені показники фізичного розвитку хлопчиків старшого віку

( на 01.04.2021, виконала ст.м/с Зінченко І.В.)

Вік дітей 4 бали(більше норми) 3 бали(норма) 2 бали(менше норми) 1 бал(менше норми)
6 років.. 3 2 3 3
5 років…. 1 4 7 2
% 4 / 16% 6/24% 10/ 40% 5/ 20%

Узагальнені показники фізичного розвитку дівчат старшого віку

Вік дітей 4 бали(більше норми) 3 бали(норма) 2 бали(менше норми) 1 бал(менше норми)
6 років.. 1 2 5 -
5 років…. 2 8 2 -
% 3 / 15% 10/50% 7/ 35% -

Загальний рівень розвитку основних рухів (фізичний розвиток)

(виконала Гонтаренко О.Є. інструктор з фізкультури)

Група «КОЛОБОК»(23 дитини)

Рівні розвитку рухів %
Високий рівень (сформована повною мірою) 32%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 8%
Середній рівень ( сформовано посередньо) 44%
Низький рівень (сформовано мінімально) 16%

Група «СОНЕЧКО»(23 дитини)

Рівні розвитку рухів %
Високий рівень (сформована повною мірою) 11%
Достатній рівень (сформовано достатньо) 27,7%
Середній рівень ( сформовано посередньо) 39%
Низький рівень (сформовано мінімально) 22,3%

Дергачівський ЗДО №1 «Калинка»

Аналітична довідка

«Рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок

у дітей дошкільного віку»

( на 04.01.2021 р.)

№№ Вікова група Навички охайної їжі Правильно користуватися приборами, серветкою Їсти самостійно, акуратно, безшумно Навички вмивання Самостійно мити руки за потребою, після туалету, користуватися милом Навички одягання та роздягання Помічати та усувати неохайність у одязі Навички прибирання в ігрових зонах Без нагадування складати іграшки, підтримувати порядок в групі
н з н/з н з н/з н з н/з н з н/з
1. «Бджілка» ( 4-й р.ж.) 0% 100% - 0% 82% 18% 0% 91% 9% 0% 95% 5%
2. «Дзвіночок» (4-й р.ж.) 38% 43% 19% 62% 38% - 48% 38% 14% 48% 43% 9%
3. «Барвінок» (5-й р.ж.) 10% 80% 1% 35% 55% 10% 15% 55% 15% 45% 45% 10%
4. «Сонечко» (6-й р.ж.) 57% 43.% - 86% 14% - 52% 43% 4,7% 9,5% 81% 9,5%
5. «Колобок» (6-й р.ж.) 60% 40% - 40% 50% - 70% 16% 14% 30% 60% 10%

Перевіряв: Шаповал Н.В.(методист)___________________

Н – належний рівень З – задовільний рівень Н/З - незадовільний рівень

/Files/images/IMG_0002.jpg

І. Загальні положення

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Дергачівському ЗДО № 1 «Калинка» Дергачівської міської ради (далі - ЗДО) розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про заклад дошкільної освіти, Базового компоненту дошкільної освіти, методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, затверджених наказом Державної служби якості освіти України від 30 листопада 2020р. №01-11/71, Статуту закладу.

1.2. Система внутрішнього забезпечення якості освіти (далі ВСЗЯО) в ЗДО передбачає здійснення таких процедур і заходів:

– визначення принципів та процедур забезпечення якості освіти;

– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

– щорічне оцінювання здобувачів освіти, загальне оприлюдненення критеріїв, правил і процедур оцінювання здобувачів освіти;

– забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі створення в ЗДО інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну;

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом, закладом освіти;

– забезпечення публічності інформації про освітні програми;

– забезпечення ефективної системи академічної доброчесності;

– оприлюдненення критеріїв, правил і процедур оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

– оприлюдненення критеріїв, правил і процедур оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

Колегіальним органом управління ЗДО, який визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, є педагогічна рада. Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості здійснюється адміністрацією закладу.

1.3. Критерії ефективності ВСЗЯО:

– всебічний розвиток дитини;

– якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

– оптимальне матеріально-технічне забезпечення;

– дієва система управління ЗДО.

1.4. Положення поширюється на діяльність всіх педагогічних працівників, що здійснюють освітню діяльність, в тому числі педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

ІІ. Принципи забезпечення якості освіти

2.1.Принципи забезпечення якості освіти ЗДО:

– адаптація нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, чинного законодавства та інших документів, що регламентують діяльність у галузі освіти;

– створення системи управління якістю, яка забезпечуватиме удосконалення системи контролю підготовки здобувачів освіти та досягнення об’єктивності оцінювання знань;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення готовності продовжувати освіту, формування системних знань, умінь, навичок та компетенцій;

– здійснення обгрунтованого моніторингу якості;

– демократизації в освітній діяльності;

– впровадження в освітній процес передових досягнень науки і технологій;

– систематичне підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– постійний розвиток матеріально-технічної бази та інформаційних ресурсів;

– системність в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу, підвищення ефективності системи управління якістю через визначення цілей у галузі якості та їх перегляд при потребі, удосконалення процедур контролю.

2.2. Мета внутрішньої системи якості освіти ЗДО полягає в об'єднанні й інтеграції організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів ЗДО з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.

2.3. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

– відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6(7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій;

– відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх напрямів, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;

– ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;

– якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

– показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

ІІІ. Організаційно-правова структура ВСЗЯО

3.1. Організаційно-правова структура ВСЗЯО – це суб’єкти, які здійснюють або включені у процеси оцінювання якості освіти: адміністрація закладу, творчі ініціативні групи, педагогічна рада.

3.2. Адміністрація закладу:

– формує блок актів стосовно функціонування ВСЗЯО, представляє їх на засідання педради;

– готує пропозиції щодо вдосконалення ВСЗЯО;

– організовує в ЗДО проведення контрольно-оціночних процедур;

– здійснює систему моніторингу якості освіти (збір, обробку, узагальнення та збереження інформації стосовно динаміки розвитку);

– готує інформаційно-аналітичні матеріали на розгляд на засіданні педради;

– ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі аналізу результатів.

3.3. Творчі ініціативні групи:

– розробляють методики оцінки якості освіти за напрямами діяльності;

– беруть участь в експертизі динаміки розвитку вихованців та рівня професійної компетентності педагогів ЗДО;

– формують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень.

3.4. Педагогічна рада:

– діє в межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами;

– розглядає та оцінює основні питання діяльності ЗДО;

– ухвалює рішення щодо питань функціонування ЗДО, оновлення змісту в зв’язку з появою нових стандартів освіти, рекомендує впровадження нових освітніх технологій, підвищення якості освіти на основі аналізу отриманих результатів.

ІV. Процедури ВСЗЯО.

4.1. Процедурами ВСЗЯО є внутрішній контроль якості освітньої діяльності та внутрішній моніторинг якості освіти.

4.2. Процедура контролю включає в себе різні види:

– тематичний;

– підсумковий;

– фронтальний;

– оперативний.

4.3. Моніторинг є методом та формою контролю. Будується відповідно до визначених у ЗДО напрямів.

4.4. Щорічне самооцінювання підсумків діяльності ЗДО за навчальний рік здійснюється за блоковою системою. Підсумковий аналіз є першим розділом Плану роботи ЗДО на навчальний рік та літній оздоровчий період.

4.5. Документи та матеріали, що засвідчують системність реалізації процедур ВСЗЯО:

– програма розвитку закладу на 3-5 років;

– план роботи ЗДО на навчальний рік та літній оздоровчий період (з аналізом підсумків діяльності закладу, циклограма внутрішнього контролю ЗДО на навчальний рік, методики моніторингових досліджень);

– протоколи засідань педагогічної ради;

– накази директора.

V. Критерії і процедури оцінювання здобувачів дошкільної освіти.

5.1. Моніторинг індивідуального розвитку вихованців дає змогу визначити рівень їх компетентності відповідно освітніх напрямів Базового компоненту дошкільної освіти.

5.2. Очікувані результати містяться в освітніх програмах, за якими працює ЗДО.

5.3. Періодичність проведення моніторингу – два рази на рік (жовтень - травень).

5.4. Моніторинг проводять вихователі, вчителі-логопеди, музичний керівник, інструктор з фізкультури, практичний психолог.

5.5. Вихователь-методист на основі висновків педагогів розробляє аналітичну довідку, яка вводиться у підсумковий аналіз діяльності закладу.

VІ. Критерії, правила і процедури оцінювання

професійної діяльності педагогічних працівників.

6.1. Оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників відбувається під час атестаційного та між атестаційного періоду.

6.2. Характеристика діяльності педагога визначається відповідно до Порядку підвищення кваліфікації. Враховується моніторинг, проведений самоаналіз педагога, в якому відмічається динаміка розвитку базових якостей вихованців, емоційного благополуччя дітей, варіативність форм взаємодії з дітьми, вміння дитини взаємодіяти з іншими дітьми, робота з батьками вихованців, насиченість змісту освітньої діяльності.

6.3. Оцінювання професійної діяльності педагогів у між атестаційний період відбувається відповідно до Плану роботи закладу.

6.4. Під час підсумкового контролю за навчальний рік здійснюється анкетування педагогів з метою визначення їх потреб.

6.5. Результатом оцінювання професійної компетентності педагога є підсумки атестації.

6.6. Документи, що засвідчують процедуру оцінювання професійної діяльності педагога:

– план роботи ЗДО на навчальний рік та літній оздоровчий період;

– індивідуальний план підготовки та проходження атестації;

– протоколи засідань педагогічної ради;

– накази директора.

VІ. Умови якісної організації освітнього процесу.

7.1. Матеріально-технічні умови, безпечність, доступність, комфортність будівлі, приміщення, споруд, обладнання й території:

– територія та приміщення чисті, обладнання справне;

– відсутні колючі та шкідливі рослини, кущі;

– освітлення на території справне;

– щоденно здійснюється огляд на безпечність;

– кожне групове приміщення ізольоване, регулярно прибираються, провітрюються;

– ігрові майданчики облаштовані ігровим та спортивним інвентарем;

– приміщення та майданчики безпечні для перебування дітей.

7.2. Забезпеченість приміщень сучасним обладнанням, меблями, засобами навчання.

7.3. Дотримання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

7.4. Навчально-методичні умови:

– розвивальний освітній простір в кожній групі відповідає програмі, віку дітей, сучасним вимогам (доступність, поліфункціональність, варіативність);

– врахування національно-культурних, кліматичних умов;

– використання в освітній діяльності форм і методів роботи, що відповідають віковим та індивідуальним особливостям дітей, їх емоційному благополуччю, формування та підтримка їх позитивної самооцінки, впевненості у власних можливостях.

– підтримка дорослими позитивних, доброзичливих відносин між дітьми;

– підтримка ініціативи і самостійності дітей через створення умов для вибору специфічно дитячих видів діяльності;

– системна робота по запобіганню боулінгу, захист дітей від усіх форм насильства;

– партнерська взаємодія з батьками.

7.5. Медико-соціальні умови.

– створення умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей;

– функціонування медичного кабінету;

– забезпечення медичним обслуговуванням та домедичною допомогою (сестрою медичною старшою);

– дотримання протиепідемічного режиму;

– проведення санітарно-просвітницької роботи з дітьми, батьками, працівниками;

– проведення фізкультурно-спортивної роботи в різних формах;

– наявність фізкультурно-спортивного обладнання для розвитку рухових якостей дітей;

– здійснення медико-педагогічного контролю за організацією фізичного виховання (два рази на рік);

– проведення контролю за станом здоров’я дітей;

– створення умов для якісного харчування: збалансованість, виконання натуральних норм, дотримання санітарно-гігієнічних умов;

– сприяння формуванню культурно-гігієнічних навичок у дітей в процесі харчування;

– контроль за організацією харчування;

– вивчення потреб учасників освітнього процесу для адаптації освітнього середовища з урахуванням універсального дизайну.

VІІІ. Системи та процедури управління закладом дошкільної освіти

8.1. Визначеність системи планування та організації діяльності закладу дошкільної освіти: програма розвитку, план роботи закладу, розгляд результатів діяльності на педрадах, співпраця з батьками.

8.2. Ефективність кадрової політики: укомплектованість кадрами, створені умови для підвищення кваліфікації, впровадження інновацій, застосування морального та матеріального заохочення, методичний супровід, формування корпоративної культури.

8.3. Організація єдиного інформаційного простору: сайт закладу, інформаційні стенди.

8.4. Діяльність органів громадського самоврядування: загальні збори, батьківське самоврядування, орган самоврядування працівників закладу.

ІХ. Система й механізми забезпечення академічної доброчесності

9.1.Дотримання педагогічними працівниками вимог академічної доброчесності: посилання на джерела інформації, якщо використано сторонні ідеї, розробки, відомості.

9.2. Обізнаність педагогічних працівників щодо порушення академічної доброчесності – плагіат, фальсифікація, списування, необ’єктивне оцінювання.

Кiлькiсть переглядiв: 34